หน้าแรก
         ประวัติหลวงปู่ลี ถาวโร
         ประวัติวัตป่าหนองทับเรือ
         ธรรมะหลวงปู่ลี ถาวโร
         กิจกรรม
         ผู้จัดทำ
                        
                         นาฬิกา
          

  

งานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่ลี ถาวโร
วัดป่าหนองทับเรือ  
ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
วันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2554

พระประธานในศาลาวัดป่าหนองทับเรือ

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตรลอยโคมไฟ

หลวงปู่ลี ถาวโร

หลวงปู่ลี ถาวโร

หลวงปู่ลี ถาวโรศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

หลวงพ่อกำจัด วัดป่าน้ำทรัพย์ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานครูอุไร น่าบัณฑิต

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานลูกชายแม่หลาบ

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานนักบุญน้อยกลุ่มนักบุญน้อย

โรงทานนางฟ้าน้อยใจดี

โรงทานนางฟ้าน้อยใจดี
คลิกขึ้นด้านบน