หน้าแรก
         ประวัติหลวงปู่ลี ถาวโร
         ประวัติวัตป่าหนองทับเรือ
         ธรรมะหลวงปู่ลี ถาวโร
         กิจกรรม
         ผู้จัดทำ
                        
                         นาฬิกา
          

  

งานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่ลี ถาวโร
วัดป่าหนองทับเรือ  
ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
วันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2554

พระประธานในศาลาวัดป่าหนองทับเรือ

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม วัดสันติวรญาณ





หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร

หลวงปู่ลี ถาวโร ใส่บาตร



















ลอยโคมไฟ

หลวงปู่ลี ถาวโร

หลวงปู่ลี ถาวโร

หลวงปู่ลี ถาวโร



ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน







ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน











ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน









หลวงพ่อกำจัด วัดป่าน้ำทรัพย์



































ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน







































































































ครูอุไร น่าบัณฑิต

















ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน



ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน



ลูกชายแม่หลาบ













ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน



ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน

ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงาน











นักบุญน้อย



กลุ่มนักบุญน้อย

โรงทานนางฟ้าน้อยใจดี

โรงทานนางฟ้าน้อยใจดี




คลิกขึ้นด้านบน