หน้าแรก
ประวัติหลวงปู่ลี ถาวโร
ประวัติวัตป่าหนองทับเรือ
ธรรมะหลวงปู่ลี ถาวโร
กิจกรรม
ผู้จัดทำ

 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

นาฬิกา


 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต
เริ่ม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2552

         Website counter ></body>
      ขอเชิญเปิดฟังธรรมเทศนา
           หลวงปู่จันทา ถาวโร
         

 ธรรมมีอุปการะมากสองอย่าง๑
 
ธรรมมีอุปการะมากสองอย่าง๒
 
ธรรมเป็นโลกบาลสองอย่าง
 
ธรรมอันทำให้งามสองอย่าง
 
บุคคลหาได้ยากในโลก๒อย่าง๑
 
บุคคลหาได้ยากในโลก๒อย่าง๒
 
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน      สามอย่าง ( ขันธ์ 5 )
 
อปิณณกะปฏิปทา 3 อย่าง
     (พระวินัย)
 
อปิณณกะปฏิปทา 3 อย่าง
                    ปฏิทิน
  
>           
                    

           
ทาน  ศีล  ภาวนา
   มีผลจริงแก่ผู้กระทำ
   
ขอเชิญอ่านรายละเอียดเรื่องทาน ศีล ภาวนา
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จากเว็บไซต์กัลยาณธรรม
    

  
ชมภาพวันองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
                      เข้าสู่พระนิพพาน

       

 

              
                                                      
หลวงปู่ลี ถาวโร
                                 
3d_welcome06_whitebg.gif   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต
                                                       หลวงปู่ลี  ถาวโร
             
วัดป่าหนองทับเรือ   ตำบลชมพู   อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
                     

     ในการจัดทำเว็บไซต์นี้  ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ได้กราบเรียนขออนุญาตหลวงปู่ลี ถาวโร เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และข้อวัตรปฏิปทาของหลวงปู่ลี  ถาวโร โดยมิได้หวังผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น  สำหรับข้อมูลในการนำเสนอบางเรื่อง บางข้อมูล ก็นำมาจากเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งก็มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้ด้วย
    หากมีข้อสงสัยและต้องการติดต่อ สอบถาม ทางวัดโดยตรงได้ที่ 
       
โทร  ๐๘-๗๓๑๓-๔๙๑๒
                                                                    ข่าวสาร งานบุญ
  
      ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ ๙๒ ปี หลวงปู่ลี ถาวโร
  กำหนดการ
      วันเสาร์     ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
         เวลา ๑๘.๐๐ น.   สวดพุทธมนต์เย็น
      วันอาทิตย์ ์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
         เวลา ๐๗.๐๐ น.   บิณฑบาต
         เวลา ๐๙.๐๐ น.   แสดงมุทิตาจิต หลวงปู่ลี ถาวโร

    ขณะนี้ หลวงปู่ลี ถาวโร สร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ หลวงปู่เป็นเจ้าภาพหลัก ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์

         
   ชมภาพกิจกรรมของวัดป่าหนองทับเรือ

  Youtube วางศิลาฤกษ์อาคารหลวงปู่ลี ถาวโร (วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก) ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ปี๒๕๕๗

  Youtube หลวงปู่ทอง วัดสะพานดำ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ร่วมงานกฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๕ พิธีทอดกฐิน วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๔ บรรยากาศบิณฑบาต วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๓ ทอดกฐิน วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๒ บิณฑบาต วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๑ บรรยากาศโรงทาน วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  ผู้จัดทำเว็บไซต์ขออนุญาตบอกข่าวสารงานบุญ ขอเชิญร่วมสร้างสถูปเจดีย์ พุทธชัยมงคล กับพระอาจารย์กองคำ อติสุวณฺโณ วัดถ้ำผาผึ้ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ บัญชีธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาวังโป่ง เลขบัญชี ๐๒๐๑๑๐๕๙๙๙๒๓ เป็นบัญชีของวัดโดยตรง
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  Youtube งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๒

 

  Youtube งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๑

  กฐินหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๕ วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๒

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๑

  เชิญอ่านและฟังการช่วยสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555

  งานกฐิน หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2554

  งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร ปี 2554 วันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ.2554

เทศนาพระครูวิมลธรรมรัตน์ (หลวงปู่บุญเสริม ธมฺมปาโล)วัดป่ากัลทลิวัน (วัดป่าสวนกล้วย) ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

  
       เว็บไซต์ที่น่าสนใจ...ขอแนะนำให้เข้าชม

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดธรรมมงคล
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส

วัดสันติวรญาณ
หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม

   


วัดป่าหนองทับเรือ  ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
 ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com