หน้าแรก
ประวัติหลวงปู่ลี ถาวโร
ประวัติวัตป่าหนองทับเรือ
ธรรมะหลวงปู่ลี ถาวโร
กิจกรรม
ผู้จัดทำ

 วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

นาฬิกา


 สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต
เริ่ม วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

         Website counter ></body>
      ขอเชิญเปิดฟังธรรมเทศนา
           หลวงปู่จันทา ถาวโร
         

 ธรรมมีอุปการะมากสองอย่าง๑
 
ธรรมมีอุปการะมากสองอย่าง๒
 
ธรรมเป็นโลกบาลสองอย่าง
 
ธรรมอันทำให้งามสองอย่าง
 
บุคคลหาได้ยากในโลก๒อย่าง๑
 
บุคคลหาได้ยากในโลก๒อย่าง๒
 
อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน      สามอย่าง ( ขันธ์ ๕ )
 
อปิณณกะปฏิปทา ๓ อย่าง
     (พระวินัย)
 
อปิณณกะปฏิปทา ๓ อย่าง
                    ปฏิทิน
  
>           
                    

           
ทาน  ศีล  ภาวนา
   มีผลจริงแก่ผู้กระทำ
   
ขอเชิญอ่านรายละเอียดเรื่องทาน ศีล ภาวนา
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จากเว็บไซต์กัลยาณธรรม
    

  
ชมภาพวันองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
                      เข้าสู่พระนิพพาน
   

        
ขอเชิญเข้าชมเว็บไซต์
  
ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

       

 

                                                   
                                                                                          
หลวงปู่ลี ถาวโร
                                                    
3d_welcome06_whitebg.gif   ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต
                                  วัดป่าหนองทับเรือ   ตำบลชมพู   อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
                                                  

     ในการจัดทำเว็บไซต์นี้  ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ได้กราบเรียนขออนุญาตหลวงปู่ลี ถาวโร เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และข้อวัตรปฏิปทาของหลวงปู่ลี  ถาวโร โดยมิได้หวังผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น  สำหรับข้อมูลในการนำเสนอบางเรื่อง บางข้อมูล ก็นำมาจากเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งก็มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล มา ณ ที่นี้ด้วย
    หากมีข้อสงสัยและต้องการติดต่อ สอบถาม ทางวัดโดยตรงได้ที่ 
       
โทร  ๐๘-๗๓๑๓-๔๙๑๒
                                                                                                      ข่าวสาร งานบุญ
                                            

   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘  ทอด ณ วัดป่าหนองทับเรือ หมู่ที่ ๑๔ ต.ชมพู  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  
ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ผู้ศรัทธาในพระเดชพระคุณ หลวงปู่ลี ถาวโร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี  เพื่อสร้างโรงพยาบาล ตึกอุบัติเหตุ ณ ตต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
         กำหนดการ
  วันเสาร์     ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  (ขึ้น ๔ ค่ำ  เดือน ๑๒)
         เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ตั้งองค์กฐินสามัคคี
         เวลา  ๑๙.๐๐ น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เย็น
  วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  (ขึ้น ๕ ค่ำ  เดือน ๑๒)
         เวลา  ๐๗.๓๐ น.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
         เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี
    ขณะนี้ หลวงปู่ลี ถาวโร สร้างตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ หลวงปู่เป็นเจ้าภาพหลัก ตลอดทั้งพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ โอนเข้าบัญชีทหารไทย สาขาสากเหล็ก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ชาลี จดจำ(ชื่อหลวงปู่ลี ถาวโร) หมายเลขบัญชี ๓๓๑-๒-๔๓๖๖๕๖
            ชมภาพกิจกรรมของวัดป่าหนองทับเรือ

   หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สร้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ บ้านเกิดหลวงปู่ ขอเชิญศิษยานุศิษย์ บริจาคเงินร่วมสร้างตึึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ หากไปที่วัดบริจาค ๑๙๙ บาท จะได้รับเหรียญที่ระลึก รุ่น๑ หลวงปู่ลี ถาวโร ๑ เหรียญ หรือโอนเข้าบัญชีทหารไทย สาขาสากเหล็ก บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ชาลี จดจำ(ชื่อหลวงปู่ลี ถาวโร) หมายเลขบัญชี ๓๓๑-๒-๔๓๖๖๕๖

  Youtube รวมกิจกรรมหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

 ข่าวสารงานบุญขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม เลขบัญชี
 ๒๑๔-๒-๕๑๒๖๔-๘
  มีพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร(ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ดูแลบัญชี ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าค่ะ
ติดต่อสอบถามที่
 พระอาจารย์ศิริโชค ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๘๙๒
 ครูอุไร  
๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑
 ครูวีระ   
๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘

 

  Youtube แสดงมุทิตาจิตมุทิตาธรรมหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าปนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปี๒๕๕๘

  Youtube วันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าปนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปี๒๕๕๘ ตอนบิณฑบาต

  Youtube แสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าปนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปี๒๕๕๘

  Youtube แสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าปนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ปี๒๕๕๘ ตอนบิณฑบาต

  Youtube วางศิลาฤกษ์อาคารหลวงปู่ลี ถาวโร (วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก) ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ปี๒๕๕๗

  Youtube หลวงปู่ทอง วัดสะพานดำ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ร่วมงานกฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๕ พิธีทอดกฐิน วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๔ บรรยากาศบิณฑบาต วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๓ ทอดกฐิน วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๒ บิณฑบาต วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  Youtube กฐินวัดหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๗ ตอน๑ บรรยากาศโรงทาน วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

  ผู้จัดทำเว็บไซต์ขออนุญาตบอกข่าวสารงานบุญ ขอเชิญร่วมสร้างสถูปเจดีย์ พุทธชัยมงคล กับพระอาจารย์กองคำ อติสุวณฺโณ วัดถ้ำผาผึ้ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ บัญชีธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาวังโป่ง เลขบัญชี ๐๒๐๑๑๐๕๙๙๙๒๓ เป็นบัญชีของวัดโดยตรง
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  Youtube งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๒

 

  Youtube งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตอน ๑

  กฐินหลวงปู่ลี ถาวโร ปี๒๕๕๕ วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๒

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๑

  เชิญอ่านและฟังการช่วยสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

  งานกฐิน หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

  งานแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่ลี ถาวโร ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

เทศนาพระครูวิมลธรรมรัตน์ (หลวงปู่บุญเสริม ธมฺมปาโล)วัดป่ากัลทลิวัน (วัดป่าสวนกล้วย) ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

  
       เว็บไซต์ที่น่าสนใจ...ขอแนะนำให้เข้าชม

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดธรรมมงคล
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส


  ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
วัดสันติวรญาณ
หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม

   

วัดป่าหนองทับเรือ  ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก
 ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com